Gamla Älvsjö AIK


"Syftet för Gamla Älvsjö AIK skall vara att under kamratliga former och efter förmåga understödja och verka för Älvsjö AIK:s framgång. Föreningen skall verka för det fortsatta kamratskapet mellan de äldre och även möjligheten att kunna hjälpa de yngre på bästa sätt."

Dessa ålderdomliga meningar är en sammanställning dels från det första mötesprotokollet och dels från Nisses änka Linnea Ljungdahls minnesanteckningar. De sammanfattar rätt väl hur föreningen har fungerat genom åren.

Gamla Älvsjö AIK är Älvsjö AIK:s veteranförening, som träffas två gånger om året på Herrängens Gård. Det sker dels vid årsmötet 1:a torsdagen i december och dels vid vårmötet andra onsdagen i maj. Eftersom föreningens medlemmar kommer både från de gamla föreningssektionernas tid och från de tre moderna alliansföreningarna, så är Gamla Älvsjö AIK en viktig och gemytlig mötesplats för att länka klubbens gamla historia till dess aktuella verksamhet. En viktig ingrediens vid mötena är förstås nostalgin, att få träffa gamla kompisar, att vårda klubbens traditioner och att i ett historiskt perspektiv verka för en levande klubbkänsla i Älvsjö AIK.

Verksamheten förr var i enligt med stiftarnas motto väldigt mycket inriktad på att stödja moderföreningen ekonomiskt. Genom sommarfester på Farmen, isfester vintertid på Långbrodals skolplan och genom diverse olika lotterier kunde Gamla Älvsjö AIK under sina första decennier ge förhållandevis stora bidrag till den aktiva idrotten. Numera har ekonomin inom modern idrottsutövning utvecklats så kraftigt att Gamla Älvsjö AIK fått begränsa sitt ekonomiska bidrag till att instifta ett stipendium, vars syfte är, att stödja och uppmuntra ett gott och långvarigt ledarskap inom Älvsjö AIK:s alliansföreningar.

Gamla Älvsjö AIK:s ledarstipendiem utdelas årligen och det gick år
2004 till Micke Bergvall i Älvsjö AIK FF
2005 till Mats Zacrisson i Skid- & orienteringsföreningen
2006 till Ingrid Mattsson i Skid- & orienteringsföreningen.
2007 till Peo Larsson i Älvsjö AIK Fritid

Medan gatustafetten Älvsjö Runt fortfarande fanns kvar var den stora funktionärsstaben där till stora delar "gamlingar", som då hade ett lysande tillfälle att varje vår få träffa sina gamla klubbkompisar. För några få i föreningen finns jobbet som funktionär fortfarande kvar vid Älvsjö AIK Fritids Parkstafett. Förr hjälpte också många "gamlingar" till när fotbollen behövde P-vakter på Älvsjö ip vid S:t Eriksmässans arrangemang.

Ett av de projekt föreningen Gamla Älvsjö AIK:are medverkat till under senare år är tillkomsten och uppsättandet av minnestavlan på planen nedanför "Stinsvillan" vid Älvsjörondellen i samband med Älvsjö AIK:s 90-årsjubileum. Den konstnärliga utformningen av tavlan är gjord av Ingvar Thorén.

Social verksamhet. Föreningen uppvaktar sina jämna jubilarer 60+ med blommor eller postogram. Medlemmar 85+ kan ha svårt att komma till föreningens möten på grund av ålder, dålig hörsel eller av andra medicinska skäl, varför dessa får besök inför julen och en liten julklapp och viktigast av allt en stunds samvaro. Dessa hembesök tar oftast en ofta en god stund och förutom hälsoläget, tillståndet i världen, så avhandlas förståss både gamla och nyare idrottsbedrifter utförda av herrarna själva eller av andra. Dessutom försöker vi hålla kontakt med och besöka våra långvarigt sjuka medlemmar. Liksom förstås att uppmärksamma våra gamla klubbkamrater vid deras begravningar.

Medlemmarna. Första vågens män som var med och startade både moderföreningen och vår egen förening är borta sedan länge. Men våra tre hedersmedlmmar från den andra vågen i klubben kommer regelbundet till våra möten, Carl-Henrik "Santis" Santesson från fotbollen, Ingvar Thorén från skid- & orienteringen och Bengt Bergström från friidrotten och Älvsjö Runt är några exempel. Precis som grundaren och motorn i Fritid och Långbrohallen Lasse "Nigge" Nygren regelbundet brukar göra det.

Medlemskap. Man väljs in i Gamla Älvsjö AIK på förslag av tidigare medlemmar. När man upptas som medlem får man den fina klubbnålen och man har även möjlighet att köpa föreningströjan i moderklubbens äldsta lila-vinröda nyans med föreningsmärket i guld på bröstet.

För intresserade har föreningen följande kontaktpersoner:
Gamla Älvsjö AIK: Christer Nordström 
Älvsjö AIK FF: Lasse Rahm
Älvsjö AIK:s Skid-orienteringsförening: Christer Nordström
Älvsjö AIK Fritid: Peo Larsson